CM 05

1.500.000

Mẫu hoa Hồng Phát –  CM05 bao gồm:

– Hoa lan thái

– Hoa hồng đỏ

– Hoa ly đỏ

– Hoa bi bi

Còn hàng